Dodacie lehoty
Vážení zákazníci! Z dôvodu súčasnej situácie s Covid-19 môže dôjsť k oneskoreniu pri objednávaní a prekládke tovaru od polovice apríla. Niektoré objednávky môžu byť doručené do 24 pracovných dní. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť.
všetky pevné hovory sú bezplatné

Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochranu osobných údajov našich spotrebiteľov berieme skutočne vážne a kladieme na ňu obrovský dôraz. Všetky osobné údaje, ktoré nám pri návšteve našej online lekárne poskytujete, sú dôverné a spoľahlivo zabezpečené podľa práva a najvyšších princípov morálky, a to aj vďaka týmto pravidlám na zabezpečenie vášho súkromia.

Vyvíjame naše najväčšie technické a organizačné úsilie na to, aby sme vás chránili pred  nezákonným zaobchádzaním s vašimi osobnými informáciami. Zahŕňa to aj úsilie čo najefektívnejšie šifrovať vaše osobné údaje podľa vysokých medzinárodných štandardov.

Počas vašej návštevy na našich stránkach môžeme od vás získavať niektoré osobné informácie, ktoré sú veľmi dôležité napríklad na to, aby ste si vytvorili vlastný účet, objednali vytúžený produkt, alebo zistili vašu zúčtovaciu adresu. Vaše osobné údaje sú uložené v našom systéme len po dobu nutnú na to, aby sme vyriešili situáciu, v akej je momentálne vaša objednávka, či už je to objednanie produktu, sťažnosť, reklamácia či zasielanie promo mailov.

Bežne vôbec nemáme prístup k vašim finančným informáciám, ktoré sú bezpečne prenesené priamo na našich bankových špecialistov.

Vaše osobné informácie ďalej elektronicky poskytujeme kuriérom, pre ktorých sú nevyhnutné, aby vám vedeli doručiť produkt tam, kde treba.

Nikdy neprenášame vaše osobné informácie mimo územia EÚ, pokiaľ si tak vyslovene neželáte. Naša stránka dokáže pomocou Cookies rozoznať predošlých návštevníkov. Cookies dokážu upravovať našu stránku tak, aby vám čo najviac vyhovovala. Tento proces sa nazýva personalizácia. Cookies môžete vypnúť tak, že si ich zrušíte na svojom internetovom prehliadači.

Pokiaľ používate internet, vystavujete sa teda možnosti zneužitia vašich osobných údajov. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu vašich osobných údajov.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na našu mailovú adresu.

Čo sú to cookies?

Cookies sú veľmi malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom internetovom prehliadači v tablete, smartfóne alebo počítači. Používajú sa na to, aby si zapamätali potrebné informácie o tom, čo je pre vás pri prehliadaní internetu dôležité a aké sú vaše osobné priority a záujmy. Napríklad si cookies môžu zapamätať, čo máte vo svojom online nákupnom košíku počas vášho prehliadania internetu, či už ste prihlásení alebo nie. Cookies neukladajú vaše osobné údaje, ako sú napríklad čísla vašich platobných kariet, vaše meno alebo dátum vášho narodenia. Cookies nemôžu nejako poškodiť váš počítač a sú aktívne počas rôznych časových okien. Niektoré sa stanú neaktívnymi hneď po tom, ako zavriete svoj prehliadač, zatiaľ čo iné môžu zotrvať aktívne aj niekoľko týždňov alebo aj dlhšie.

Ako my využívame cookies?

Používame kombinácie našich cookies s cookies tretích strán, aby sme zlepšili váš zážitok z používania našej stránky. Takisto sa tým snažíme prispieť k tomu, aby naša webová stránka fungovala plynule.

Napríklad ich používame nasledovne:

  • Pomáhajú nám nastaviť váš účet, odosielať objednávky a prijímať platby.
  • Pamätajú si produkty ktoré ste si vložili do košíka.
  • Pamätajú si tiež stránky, ktoré ste v minulosti navštívili, takže môžete rýchlejšie a efektívnejšie hľadať podobné.
  • Vďaka nim máte lepší zážitok z nakupovania.

Naša online lekáreň taktiež používa takzvané dočasné cookies, ktoré sa aktivujú, akonáhle navštívite našu webovú stránku. Potom sú tu trvalé cookies, ktoré sú aktívne aj predtým a aj potom, ako navštívite naše stránky.

Ďalej používame takzvané zameriavacie alebo reklamné cookies, ktoré slúžia na to, aby na našich stránkach, pokiaľ sa na nich zdržiavate, bola viditeľná pre vás relevantná reklama. Tieto zisťujú na aké linky ste v minulosti klikali a podľa toho prispôsobujú ponuku reklamy, aby vyhovovala vašim požiadavkám. Pomáhajú nám aj zmerať nakoľko efektívna je pre nás reklamná kampaň. Cookies od tretích strán sa používajú, ak chce od nás tretia strana pomoc pri meraní aktivity našich zákazníkov.

Čo sa môže stať, ak by ste si cookies vypli?

Ak si vypnete cookies, môže sa stať, že nebudete môcť nakupovať alebo navštíviť dôležité časti našej webovej stránky. Informácie o tom, ako si cookies vypnúť, sa dajú veľmi jednoducho nájsť online.

Overovanie identity

Informáciám, ktoré nám v priebehu našej spolupráce poskytnete, bude skontrolovaná platnosť a hodnovernosť v zmysle týchto pravidiel o ochrane osobných údajov. Máte právo nahliadnuť do vašich vlastných osobných údajov, ktoré zbierame na našom portáli. V súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov súhlasíte s nasledovným:

Poverujem europa-med.com, aby sa postaralo o taký druh preskúmania mojej identity, ktorý v plnom zmysle overí jej pravosť.

Pozorne som si prečítal/a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti europa-med.com a súhlasím s tým, že bude s mojimi osobnými údajmi nakladané podľa nich a v súlade s nimi.

Súhlasím s maximálnym prihliadnutím na platné právo, že nebudem dávať spoločnosti europa-med.com, jej zamestnancom, zástupcom a manažérom za vinu žiadnu priamu, nepriamu, uváženú alebo neuváženú ujmu, ktorá by mi bola v súlade s platnými pravidlami ochrany osobných údajov spôsobená. Taktiež vyslovujem, že spoločnosť europa-med.com nenesie žiadnu vinu za prípadné vykradnutie, stratu, krádež alebo poškodenie mojich osobných údajov. Nezodpovedá taktiež ani za žiadne pokuty, poškodenia alebo straty či škody na mojej strane.

Prehlasujem na svoju česť, že všetky informácie, ktoré som poskytol/poskytla, sú pravdivé, konkrétne a aktuálne, a súhlasím tiež s používaním mojich osobných údajov podľa platných pravidiel zákona a týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Ochrana bankových prevodov

V našej spoločnosti europa-med.com chceme, aby sa naši zákazníci pri spolupráci s nami cítili komfortne a v bezpečí. Preto kladieme značný dôraz na bankové prevody a transakcie a spolupracujeme s tými najlepšími profesionálmi. Dávame vám naše slovo, že vaše dôverné informácie o kartách a bankových účtoch sú u nás v bezpečí. Naši zákazníci nám v tejto otázke už dlhé roky dôverujú a my sa im za to môžeme odvďačiť tým, že patríme do organizácií s tímy najvyššími štandardami, čo sa týka bezpečnosti pri práci s bankovými prevodmi.

Naše systémy sa veľmi často aktualizujú, a tak udržujú či už bezpečnostné alebo technické štandardy, ktoré si dnešná doba vyžaduje. Používame možnosti skupiny Ochrany údajov pri platbách platobnými kartami. Je to vlastne rad požiadaviek, ktoré sú nutné na to, aby prevody medzi účtami prebehli úplne plynule a bez problémov, s maximálnou elimináciou potencionálnych problémov alebo možností krádeže osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na bankových kreditných kartách všetkých klientov. Všetky údaje držiteľa karty sú prísne dôverné a je pre nás extrémne dôležité, aby zostali v povedomí len a výhradne držiteľa karty.

Dĺžka uchovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v nasledujúcich dĺžkach a intervaloch:

  1. Pokiaľ ste u nás registrovaný odberateľ.
  2. Ak ste registrovaný na ktorejkoľvek z našich internetových stránok.
  3. Ak ste u nás za posledných 36 mesiacov vykonali aspoň jeden nákup.
  4. Tak dlho, ako uznáte za vhodné, pokiaľ pre vás v tej dobe poskytujeme nejaké služby.
  5. Ak ste za posledných 36 mesiacov neotvorili žiadny mail od našej spoločnosti, budeme vás považovať za neaktívneho užívateľa, a v tom prípade vymažeme vaše záznamy z našej databázy, pokiaľ ale by neboli nutné na použitie pri správnom, trestnom alebo inom právnom konaní.

Zmeny ochrany osobných údajov

Spoločnosť europa-med.com môže kedykoľvek uznať za vhodné zmeniť alebo upraviť svoje osobné pravidlá ochrany osobných údajov, pričom môže klientov o tom predčasne informovať. Všetky takéto dôležite zmeny budú publikované na našej internetovej stránke, a keď spoločnosť uzná za vhodné, bude o nich klientov informovať e-mailom alebo telefonicky.

Zľava 20%

plus ďalšie ponuky po ceste